Cheraq 64

Iranian Queer Organization’s Monthly Online Publication

خوش‌حالم که شروین دریادار سردبیری چراغ، نشریه‌ی الکترونیکی دگرباشان ایرانی، را پذیرفته است و از همین شماره‌ی نخست‌اش پیداست که می‌خواهد طرحی نو درافکند. متاسفانه، در چند ماه گذشته درگیر زندگی شخصی و هم‌چنین تاسیس پایگاه اینترنتی برای مطالعات دگرباشی ایرانی، که یکی دیگر از گام‌‌‌های آینده‌نگر سازمان دگرباشان جنسی، و پاسخ من به این نیاز مبرم جامعه‌ی دگرباشان ایرانی برای پایه‌ریزی و پیشبرد چنین پایگاهی ست، بوده‌ام و خواهم بود، و برای همین قادر نبودم به وظیفه‌ی خودم که همانا سردبیری چراغ بود ادامه دهم.

دغدغه و دل‌واپسی من پس از عهده‌دارشدن سردبیری چراغ توسط شروین عزیز کاملن از بین رفته است، گرچه هنوز هم با این نشریه و کادر محترم آن همکاری‌های فعالانه‌ای دارم. امیدوارم پس از راه‌اندازی پایگاه اینترتی مطالعات دگرباشی نیز، هم‌چنان شاهد فعالیت و روشن‌گری روزافزون در جامعه‌ی دگرباشی و عمومی ایرانی باشیم.

امیدوارم شروین عزیز در راهی که خواهد پیمود موفق و سربلند باشد و از تک‌تک دوستانی که در گذشته با چراغ هم‌کاری می‌کردند و سهم به‌سزایی در پیش‌برد این نشریه داشتند و هم‌چنین کسانی که اکنون به جرگه‌ی علاقمندان به نوشتن در چراغ پیوسته‌اند دعوت می‌کنم نگذراند که سوی چراغ دیده نشود.

به‌ترین‌ها

حمید پرنیان

http://cheraq.net