Skip to main content

News Article

CNN Türk Translara Yönelik Baskılara Uluslararası Tepki

REGION(S)

TOPIC(S)

PUBLICATION DATE

Yedi uluslararası insan hakları örgütü, polis şiddetine suç duyurusunda bulduktan sonra "polise görev yaptırmamak için direnme ve hakaretten" hapis cezası alan Pembe Hayat üyeleri için devlet yetkililerine bir mektup yolladı.…

…Uluslararası Gey ve Lezbiyen İnsan Hakları Komisyonu (IGLHRC), COC Hollanda, Trans* Eşitliği için Küresel Hareket (GATE), Uluslararası Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks Birliği Avrupa Bölgesi (ILGA-Avrupa), Transgender Avrupa (TGEU), ARC-International ve STP 2012, Uluslararası Trans Patolojizasyonunu Durdurma Kampanyası tarafından imzalan mektupta talepler şöyle sıralandı:

  • Buse Kılıçkaya, Selay Tunç ve Naz Güdümen'e bu davayla ilgili olarak yöneltilen tüm suçlamalar düşürülmeli.
  • Polis ve mahkemelerin trans bireylere karşı kanunun uygulaması adı altında yaptığı ayrımcı muamelelere karşı bağımsız bir soruşturma açılmalı.
  • Sık sık trans bireyleri hedef almakta kullanılan yasalar düzeltilmeli ya da kaldırılmalı.
  • Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile polisin yetki ve görevleriyle ilgili diğer yasalar, polisin trans bireyleri, insan hakları savunucularını taciz etmesini engelleyecek ve polisi yaptıklarından sorumlu tutacak şekilde değiştirilmeli.
  • Türkiye Hükümeti trans kişilerin haklarını koruyan bir yasa ile homofobi ve transfobi kaynaklı nefret suçlarını yasaklayan bir yasa da dahil olmak üzere, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini de içeren ayrımcılık karşıtı yasaları TBMM'den geçirmeli.
  • Trans bireyleri de içeren cinsel azınlıklara nasıl muamele edileceği konusunda, gelecekte LGBT kişilere karşı meydana gelebilecek polis tacizi, saldırıları ve kötü muameleleri engellemek adına kanun güçlerindeki memurlara geniş kapsamlı bir eğitim verilmeli.

cnnturk.com tam makaleyi okuyun »

Take Action

When you support our research, you support a growing global movement and celebrate LGBTIQ lives everywhere.

Donate Now